Hver femte dansker rammes af angst

Hver femte dansker rammes af angst i deres liv, og 350.000 mellem 16-65 år lider af det. Men mange bliver ikke behandlet, fordi de vælger ikke at tale om det.

Skal jeg dø nu?

Et angstanfald er ofte en akut følelse af, at man skal dø eller besvime. Angst kan starte helt ned i fireårs-alderen, men begynder ofte i teenageårene.

PhD. studerende i psykologi, Patrick Bender, som arbejder med angst hos børn og unge, forklarer at ”ubehandlet angst i barndommen, giver forhøjet risiko for angst senere i voksenlivet”. Angst har en arvelighedsprocent på 30-50 %, men udløses ofte på baggrund af livsstil og pres.

LÆS OGSÅ Gymnasieelev: Min generation har angst

Et overlevelsesinstinkt

Angst er menneskets naturlige våben til overlevelse, som aktiveres ved fare. ”Problemet er, hvis de systemer går i gang, når der ikke er ’fare’.” forklarer Bender.

Når du lider af det, kan det derfor være svært at vurdere, hvornår der er behov for hjælp. ”Hvis angsten afholder dig fra at se dine venner, gå ud eller møde nye mennesker, så bør man overveje at søge behandling”.

 

Angstformer

De tre hyppigste former er:

 • Panikangst
  Anfald, der kommer pludseligt og så voldsomt, at personen frygter, at de er sindssyge eller skal dø. Omkring 100.000 danskere lider af det.
 • Socialfobi
  Angst for sociale sammenhænge, og at andre skal tænke kritisk om personen. Mindst 7 % danskere lider af socialfobi.
 • Generaliseret angst
  Tendens til overbekymring, hvor angst og nervøsitet er vedvarende. Denne type rammer cirka 3 % af den vestlige verden.

LÆS OGSÅ Praktiserende læger overser angst 

Hvad hjælper?

Behandling kan ske med psykoterapi, kognitiv terapi og antidepressiver. Derudover kan søvn, samtale og god planlægning nedsætte symptomer og stress.

”Man kan altid snakke med ens pårørende. Det nytter ikke at gå med det for sig selv”, slutter Bender.

 

Mød os på de sociale medier og deltag i konkurrencen

Snak med vores ekspert på Facebook og deltag i debatten!

LÆS OGSÅ Facebook hjælper folk af med social angst

Deltag i denne uges konkurrencen på Instagram om 3 måneders Politiken Plus abonnement:

Tag et billede af, hvad ugens emne betyder for dig. Husk at tagge #Skriftestolen.

 

App mod panikanfald

Download app’en PanicRelief, skabt af psykiater PhD. Marianne Breds Geoffroy, som hjælper til beroligelse af begyndende anfald. App’en kan blandt andet bruges til at få vejrtrækningen under kontrol og slappe af, så anfaldet kan undgås.

PhD. Studerende i psykologi, Patrick Bender

Patrick Bender er 34 år gammel og PhD. Studerende i psykologi ved Københavns Universitet. Han arbejder på forskningsprojektet Copenhagen Child Anxiety Project (CCAP), der arbejder for en bedre psykisk sundhed for børn og unge i Danmark ved bl.a. foredrag på skoler, og forskning af årsager til angst hos børn og unge.

Læs videre:

Sygeforsikringen

Angstforeningen 

Psykiatrifonden

Landsforeningen SIND 

Skriftestolen koncept

Det tværmediale sammenspil

Politiken.dk fungerer som den bærende platform, hvor en film med et bestemt emne er i fokus. Emnet tager udgangspunkt i en person, der fortæller om et tabu, som han/hun lever med. Der er også en artikel, der med citater fra en ekspert, fortæller om tabuet. Der bliver opfordret til at deltage aktivt på både Facebook og Instagram

 

Konceptets mål koncept

Konceptets mål er at engagere målgruppen til at deltage aktivt på Politikens platforme ved at skabe debat om emner, der anses som tabuer i Danmark. Det er derfor essentielt at konceptet både får opmærksomhed og skaber debat – især blandt de 20-30-årige, som er den aldersgruppe, vi vil forsøge at tiltrække.

I februar 2014 havde Politiken.dk 5.185.611 sidevisninger blandt de 20-30-årige.  Målet anses derfor som nået hvis

 • Skriftestolens videoer og artikler får 65.000 eller flere sidevisninger om ugen fra de 20-30-årige i den tid konceptet udgives, svarende til cirka 5 % af den daglige trafik til Politiken.dk.
 • Flere end 300 af Politikens 100.000 Facebookbrugere aktivt (ved like eller kommentarer) deltager i Facebook-debatten hver uge.
 • Flere end 200 deltager i #Skriftestolen Instagram-konkurrencen hver uge.

 

Målgrupper

Fordeling af segmenter

Segmentering

For at tiltrække det yngre segment, er konceptets målgruppe sat til 20-31-årige, hvoraf 16,3 % af aldersgruppens interessenter er Moderne-Fællesskabsorienterede. For aldersgruppen 20-31-årige er det den Moderne-Individorienterede gruppering, der er størst med 22,3 %.

Ved at fokusere på både det Moderne-Fællesskabsorienterede og det Moderne-Individorienterede kan man derfor opnå en større målgruppe (potentielt set 38,6 % af de unge 20-31-årige ifølge Gallup).

Af Politikens nuværende læserskare tæller de Moderne-Individorienterede (22,5 %) næstmest efter de Moderne-Fællesskabsorienterede (53,4 %) blandt de 20-30-årige.

 

Politikens læsere 20-30 år

Relevans for målgrupper

Hver interviewperson bliver en repræsentant for sin gruppe, en tillidsmand der taler for det personlige. Heri kan brugerne spejle sig eller diskutere med filmen i en debattråd på Facebook, hvor de får mulighed for at få deres egen historie hørt af en ekspert i feltet.

Derved imødekommer vi den fællesskabsorienterede gruppes behov for forbedringer af samfundet, hvor man aftabuiserer problemområder og diskuterer verdensbilleder, men også den individorienterede gruppe, som oplever et glimt af det moderne liv i kraft af de personlige skildringer, som kan underholde/spejle deres egne interesser i en let tilgængelig kontekst.

 

Produktionsproces og æstetik

At producere en sæson med 10 afsnit af Skriftestolen-konceptet vil tage ca. 200 timers arbejde. Arbejdet skal udføres af personer med basis-erfaring inden for videoproduktion, journalistiske interviews, artikelskrivning, SEO-optimering og Instagram-/Facebook-erfaring.

 

Anvendt udstyr

 • Kamera: iPad
 • Lys:  Dagslys foran vindue
 • Lyd: Mikrofon fra iPad (+ støj-reduktion i Audition) el.  anden lydoptager
 • Stativ og baggrund: Monopod-stativ, 3×3 m sort stof + evt. stof-stativ
 • Redigering & colorgrading: Final Cut Pro
 • Artikelskrivning: Microsoft Word

 

Opstartsarbejde

 • Produktion af intro/outro og andre æstetiske overvejelser: 5 timers arbejde
 • Indkøb og klargøring af baggrundsstykke: sort materiale, stativ og 3 timers arbejde
 • Tema-udvælgelse: ca. 2 timer

Opstart: 10 timer

 

Time-antal for hvert afsnit

 • Find medvirkende: 2 timer
 • Interview + dækbilleder: 1 time
 • Redigering: 7 timer
 • Interview med ekspert: 1 time
 • Artikelskrivning + SEO: 5 timer
 • Instagramkonkurrence: 1 time
 • Facebook-diskussion link: 2 timer

Timer pr. produktion: 19 timer

 

Colorgrading

Vi har benyttet os af colorgrading med et blåligt skær i midtertonerne og de lyse toner. Dertil er brugt lidt desaturering og lidt kontrast, således at baggrunden bliver helt sort og ansigtet lyses op.

 

Billedkomposition & Opsætning

Vi har lavet en simpel opsætning af interviewet bestående af et nærbillede af den interviewede, der sidder i midten af billedet. Interviewet foregår foran et vindue med dagslys på en stol, og foran sidder personen med kameraet. Bag den interviewede står en person eller et stativ med en sort baggrund. Dette er muligt at sætte op i næsten alle lejligheder.

Opsætning