Johanne og Lea

Kampagne på primært Facebook (som senere i processen videreudvikles til at inkludere Instagram) med fokus på Nordisk Films Olsen Banden udstilling i Valby.

Opsummering: Gæsterne fra udstillingen er i centrum. De fortæller om deres præferencer i forhold til Olsen Banden filmene og hvad de har fået ud af at besøge udstillingen, hvilket munder ud i mundrette SoMe videoer som skal opfordre til engagement, og huske os på det nostalgiske og hyggelige ved Olsen Banden. Dermed skabes der interesse omkring Olsen Banden udstillingen.

Konceptet indeholder på nuværende tidspunkt 3 dummy videoer som skal indgå i kampagnen:

Facebook tekst: Hvem er din yndlingskarakter?
Video: Yndlings karakter

Facebook tekst: Hvilken karakter fra Olsen Banden minder du selv om?
Video: Hvem minder du om

Facebook tekst: Hvorfor skal man besøge Olsen Banden udstillingen?
Video: Olsen Banden Udstilling

 

Need:

Hvem er målgruppen?

Olsen Banden fans. Folk som er interesseret i filmene og har en interesse i at dykke ned i historien omkring filmene. Aldersgruppe: +50 år. Traditionelle, familieorienteret, landlige danskere.

Hvor vigtigt er behovet?

Ikke vigtigt for verdensfreden, men vigtigt for personer som har en passion for Olsen Banden. Vigtigt for udstillingen at have fokus på Olsen Banden, så folk får lyst til at dykke yderligere ned i universet og besøge Valby. 

Er der andre end os der kan se behovet?

Ansatte på udstillingen. Og forhåbentlig følgerne, de skal gerne få et behov opfyldt i forhold til indhold som henvender sig til dem på deres præmisser.

 

Approach:

Hvad går ideen ud på?

At tage ud til Olsen Banden udstillingen og interviewe personer som har besøgt den både omkring deres oplevelse i udstillingen og omkring indhold som kan inspirere til deling af andre personer. F.eks. Hvilken Olsen Banden karakter er du? Med visuelt indhold af personer der fortæller hvilken karakter de er.

Hvad er det unikke og nytænkende?

Det er ikke nyt. Vi trækker på genre som vi har set før på Facebook, hvor du tager en test og finder ud af hvilken karakter man er inden for et givent univers. I dette tilfælde bliver folk så selv opfordret til at skrive hvem de forbinder sig selv med.

Hvordan skal ideen udvikles og produceres?

To personer skal tage ud til udstillingen på nogle givne dage i weekenden og udspørge relevante personer om en række spørgsmål. Herefter tages materialet med hjem og klippes til 30 sekunders meningsfuld Facebook-venlig video som skal opfordre til engagement. I interviewene klippes relevante og skæve svar sammen, som udgør en kæk og relaterbar video. Det skal være en hyldest til den besøgende og kampagnen skal have fokus på det menneskelige aspekt.

Hvordan kommer den på marked?

Det er en kampagne, og der ligges en gang om ugen, f.eks. lørdag, en video ud på Olsen Banden Udstilling: https://www.facebook.com/OlsenBandenUdstillingen/ og Nordisk Film: https://www.facebook.com/NordiskFilmCorporate/ facebooksider. På sigt skal kampagnen ligeledes udfoldes på Instagram med appetitlige billeder som viser noget interessant omkring Olsen Banden. Derudover skal der konceptudvikles i forhold til at lave reelle ’Olsen Banden karakter’-test, afstemninger på Olsen Banden Siden om, hvem ens respektive yndlings figur er. Derudover skal der udvikles GIF’s med f.eks. Yvonne med en medfølgende tekst ala ’Tag en ven som minder om Yvonne’ etc.

 

Benefit:

Hvordan får brugerne gavn af ideen?

Det skal gerne være noget som brugerne synes er sjovt at engagere sig i og kan spejle sig selv i, og forhåbentlig få lyst til at tage hen og opleve Olsen Banden udstillingen. Kampagnen er tænkt som et nostalgisk tilbageblik på en del af dansk kulturarv som de fleste danskere kender og/eller har en relation til.

Hvad er effekten af ideen?

Forhåbentlig at skabe opmærksomhed omkring udstillingen og få flere personer til at købe billet og tage ind og besøge den. Det kan teoretisk set ske ved, at nogen ser at en af deres venner har interageret med Olsen Banden siden, hvorefter de tænker – ’Hey, det vil jeg da også!’.

 

Competition:

Hvilke fordele har ideen i forhold til lignende ideer?

Den har en fordel ide den har en officiel afsender af hhv. Nordisk Film og Olsen Banden Udstillingen.

Hvilke problemer/risici skal vi tage højde for?

Videoerne skal ikke være for polerede eller kommercielle at se på, men samtidig kan Nordisk Film fremstå som en afsender, som burde have bedre indhold. Samtidig skal man passe på ikke at skubbe det ned i halsen på folk som et skjult kommercielt tilbud, det skal være reelt indhold som man kan spejle sig i og forhåbentlig give lyst til at besøge udstillingen.

Hvad er alternativerne til ideen?

Tag udgangspunkt i en klenodie fra udstillingen og forklar hvad dens rolle er i filmene.

Sætte et kamera op i slutningen af udstillingen, hvor folk selv filmer og siger noget omkring udstillingen. Det bliver livestreamet på facebook. Risky, men måske kan det skabe interessant indhold. Og udstillingen får primært positive udstillinger, hvorfor der formentlig vil være en oprigtig interesse i at sige noget flinkt om udstillingen.

Hvad forhindrer konkurrenterne i at gøre det samme?

Olsen Banden udstillingen er et unik produkt. Konkurrenterne til udstillingen og dermed kampagnen er, at der er et utal af ting man kan bruge sin lørdag på. Og der er intet der forhindrer f.eks. Nationalmuseet i at lave en lignende kampagne.

Hvem dækker allerede området?

Olsen Banden fora, men det er en niche og der er ikke andre der dækker udstillingen med en kampagne af denne type.

 

Vinkel:

Olsen Banden er en del af den danske kulturarv og de fleste danskere har en relation til dem. Personer som besøger Olsen Banden udstillingen må have en særlig interesse i Olsen Banden.

Ovenstående spørgsmål kan også stilles på Sociale Medier og formentlig få personer til at engagere sig. Jubilæumsudstilling finder sted og vi vil gerne skabe opmærksomhed omkring den.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.