Skriftestolen koncept

Det tværmediale sammenspil

Politiken.dk fungerer som den bærende platform, hvor en film med et bestemt emne er i fokus. Emnet tager udgangspunkt i en person, der fortæller om et tabu, som han/hun lever med. Der er også en artikel, der med citater fra en ekspert, fortæller om tabuet. Der bliver opfordret til at deltage aktivt på både Facebook og Instagram

 

Konceptets mål koncept

Konceptets mål er at engagere målgruppen til at deltage aktivt på Politikens platforme ved at skabe debat om emner, der anses som tabuer i Danmark. Det er derfor essentielt at konceptet både får opmærksomhed og skaber debat – især blandt de 20-30-årige, som er den aldersgruppe, vi vil forsøge at tiltrække.

I februar 2014 havde Politiken.dk 5.185.611 sidevisninger blandt de 20-30-årige.  Målet anses derfor som nået hvis

 • Skriftestolens videoer og artikler får 65.000 eller flere sidevisninger om ugen fra de 20-30-årige i den tid konceptet udgives, svarende til cirka 5 % af den daglige trafik til Politiken.dk.
 • Flere end 300 af Politikens 100.000 Facebookbrugere aktivt (ved like eller kommentarer) deltager i Facebook-debatten hver uge.
 • Flere end 200 deltager i #Skriftestolen Instagram-konkurrencen hver uge.

 

Målgrupper

Fordeling af segmenter

Segmentering

For at tiltrække det yngre segment, er konceptets målgruppe sat til 20-31-årige, hvoraf 16,3 % af aldersgruppens interessenter er Moderne-Fællesskabsorienterede. For aldersgruppen 20-31-årige er det den Moderne-Individorienterede gruppering, der er størst med 22,3 %.

Ved at fokusere på både det Moderne-Fællesskabsorienterede og det Moderne-Individorienterede kan man derfor opnå en større målgruppe (potentielt set 38,6 % af de unge 20-31-årige ifølge Gallup).

Af Politikens nuværende læserskare tæller de Moderne-Individorienterede (22,5 %) næstmest efter de Moderne-Fællesskabsorienterede (53,4 %) blandt de 20-30-årige.

 

Politikens læsere 20-30 år

Relevans for målgrupper

Hver interviewperson bliver en repræsentant for sin gruppe, en tillidsmand der taler for det personlige. Heri kan brugerne spejle sig eller diskutere med filmen i en debattråd på Facebook, hvor de får mulighed for at få deres egen historie hørt af en ekspert i feltet.

Derved imødekommer vi den fællesskabsorienterede gruppes behov for forbedringer af samfundet, hvor man aftabuiserer problemområder og diskuterer verdensbilleder, men også den individorienterede gruppe, som oplever et glimt af det moderne liv i kraft af de personlige skildringer, som kan underholde/spejle deres egne interesser i en let tilgængelig kontekst.

 

Produktionsproces og æstetik

At producere en sæson med 10 afsnit af Skriftestolen-konceptet vil tage ca. 200 timers arbejde. Arbejdet skal udføres af personer med basis-erfaring inden for videoproduktion, journalistiske interviews, artikelskrivning, SEO-optimering og Instagram-/Facebook-erfaring.

 

Anvendt udstyr

 • Kamera: iPad
 • Lys:  Dagslys foran vindue
 • Lyd: Mikrofon fra iPad (+ støj-reduktion i Audition) el.  anden lydoptager
 • Stativ og baggrund: Monopod-stativ, 3×3 m sort stof + evt. stof-stativ
 • Redigering & colorgrading: Final Cut Pro
 • Artikelskrivning: Microsoft Word

 

Opstartsarbejde

 • Produktion af intro/outro og andre æstetiske overvejelser: 5 timers arbejde
 • Indkøb og klargøring af baggrundsstykke: sort materiale, stativ og 3 timers arbejde
 • Tema-udvælgelse: ca. 2 timer

Opstart: 10 timer

 

Time-antal for hvert afsnit

 • Find medvirkende: 2 timer
 • Interview + dækbilleder: 1 time
 • Redigering: 7 timer
 • Interview med ekspert: 1 time
 • Artikelskrivning + SEO: 5 timer
 • Instagramkonkurrence: 1 time
 • Facebook-diskussion link: 2 timer

Timer pr. produktion: 19 timer

 

Colorgrading

Vi har benyttet os af colorgrading med et blåligt skær i midtertonerne og de lyse toner. Dertil er brugt lidt desaturering og lidt kontrast, således at baggrunden bliver helt sort og ansigtet lyses op.

 

Billedkomposition & Opsætning

Vi har lavet en simpel opsætning af interviewet bestående af et nærbillede af den interviewede, der sidder i midten af billedet. Interviewet foregår foran et vindue med dagslys på en stol, og foran sidder personen med kameraet. Bag den interviewede står en person eller et stativ med en sort baggrund. Dette er muligt at sætte op i næsten alle lejligheder.

Opsætning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.