Stockholm syndromet: Frivilligt samleje med kidnapper

Politirapporter afslører: Natascha Kampusch havde frivillig sex med den næsten 30 år ældre kidnapper Wolfgang Priklopil.

I 2008 bliver en række hidtil hemmeligholdte dokumenter vedrørende Natascha Kampusch og hendes kidnappers intime forhold frigivet. Dokumenterne afslører en grusom seksuel sandhed, der røber et forhold bygget på følelsesmæssig sympati men hvorfor og hvordan?

Stockholmsyndromet: Frivilligt samleje med kidnapper
Af Lina Kirk
16. Marts 2020 12:00

Stockholm Syndromet

Svaret på hvorfor Kampusch udvikler et seksuelt forhold til hendes pædofile gerningsmand, kan forklares ved hjælp af Stockholm Syndromet. Syndromet tager sit navn efter det verdensberømte røveri imod kreditbanken i Stockholm, der udspiller sig fra 23. august til den 28. august, 1973. I denne sag er det opsigtsvækkende, at ofrene fatter sympati for gidseltagerne og forsvarer deres gerningsmænd i en efterfølgende retsag.

Sympati er også et træk der går igen, når Kampusch fortæller om pædofile Prikopil, der igennem næsten 8 og et halvt år hjernevasker og udnytter den unge Kampusch på de værst tænkelige måder i sit hus, lidt uden for Wien.
Både Kampusch og de svenske bankofre i 1973, har det til fælles at de i deres afmagt og frustration gennem en længere periode i fangeskab, forsøger at sætte sig ind i deres gerningsmænds handlinger og motiver, hvilket i begge situationer ender ud i sympati for deres kidnappere.

Sympati for kidnapper, hvorfor?

Ubeskrivelig stress, ekstrem frygt og den rene uvished i en gidseltagning, udvisker al rationel fornuft og utydeliggøre skelnen mellem rigtig og forkert, lovligt og ulovligt. Det handler om overlevelse her og nu, samt at undgå en smertefuld død, forårsaget af en absurd og surrealistisk situation. Derfor trænger den menneskelige fornuft i baggrunden og en sympati og- eller empati med gerningsmændende indfinder.

Den menneskelige hjerne er i højste beredskab, hvilket betyder at den ikke magter at reflektere rationelle tanker. Den sunde fornuft ophører og det oprindelige habitus svinder i en sådan grad, at Stockholm syndromet viser sig gang på gang, både hos de svenske bankofre i 1973, samt i Kampusch sagen, hvor Kampusch efter en årelang række med konstant misrøgt og flere voldtæger, idag stadig passer sin afdøde kidnappers hus, lidt uden for Wien, samt sover der i weekenderne, når hun har mulighed for det.

Her tænker du på “Stockholm syndromet: Frivilligt samleje med kidnapper”

  1. Hej Rigtig god artikel. Jeg ville ændre hovedrubrikken til, Sex med kidapper. Mellemrubrikken Sympati med kidnapper, hvorfor, ville jeg ændre til Sympati for kidnapper. Ellers ingenting. Rigtig fin artikel med skarp vinkel og godt sprog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.